Skitvecka!

Ja precis så, bokstavligt talat! Sedan i lördags har jag varit helt däckad pga en enveten magsjuka. Efter 42 år med skolbarn trodde jag att jag var immun mot de flesta bakterier! Hade dock inte räknad med det som mannen drog hem – den undgick inte mig! Har roat mig Läs mer…

Respektera min profession tack

Det är betygssättningstider nu och i 99% av fallen är både lärare, elev och föräldrar helt med på vilket betyg som eleven kommer att få. Läraren för att det finns en lång rad bedömningstillfällen under en termin, eleven för att hen varit delaktig i sitt eget lärande och föräldrarna för Läs mer…

Hälsokontroll, inte obduktion

Jag tittar på filmer med Trevor Dolan. Om varför det är bättre med formativ bedömning, varje lektion, istället för ett prov i slutet av en undervisningsperiod. Speciellt om den undervisningsperioden har innefattat en massa passiva elever. Eller att vi inte väntar in de elever som faktiskt kan, utan endast samtalar med Läs mer…

Vad är det vi testar?

Årets läsförståelse i Nationella Provet för år 9 i svenska som andraspråk och svenska var lite annorlunda upplagt jämfört med tidigare år. Förr har eleverna fått läsa texterna i klassrummet inför provet och det har funnits tid för samtal kring texterna. I år hade de istället längre provtid där texthäftet först Läs mer…

Hur tänker ni nu?

Det är Alla hjärtans dag och jag ska försöka vara lite extra snäll dagen till ära, men det är svårt med förslag så galna som detta. Inför betyg i år 3. Varför? För att det ska gå bättre för barn till föräldrar utan hög utbildning. Det är alltså ett solidariskt Läs mer…

Nu förstår jag inte riktigt

Återigen är instruktionerna till de Nationella Proven fulla av motsägelser. Ett av de värsta problemen är kanske sidan där man visar hur de tre delproven i svenska och svenska som andraspråk ska vägas samman till ett gemensamt betyg. Lägg märke till den inringade rutan där ett delprov ges betyg F Läs mer…