Språkstart är en serie böcker för nyanlända. Språkstart English är rik på bilder och alla instruktioner är på engelska.  Varje kapitel behandlar ett eller flera ordfält, ett effektivt sätt att lära sig nya ord. Kapitlet inleds med en händelsebild med uppgifter till och på de följande sidorna finns bildordlistor. I webbappen kan eleverna befästa de nya orden. Språkstart English innehåller också enkla fraser och texter för att eleverna ska få grundläggande kunskaper i engelska. Boken har en mycket tydlig struktur, vilket är ett stöd i elevernas språkutveckling.

 Språkstart English börjar från början och ger eleverna grunderna i engelskan. Boken utgår från det centrala innehållet i kursplanen för åk 4-6 i engelska i Lgr11. 

Här finns ett digitalt smakprov.